کشت هیدروپونیک
کشت هیدروپونیک به طور کلی کشت بدون خاک می باشد.ریشه گیاه ممکن است در هوا، آب، پوکه صنعتی، پیت موس، پرلیت، کوکوپیت، ورمیکومپوستو یا شن باشد. این بسترها فاقد مواد غذایی هستند .تغذیه گیاه با کود محلول خواهد بود.
تماس با ما
راه های ارتباط با ما و دسترسی به محصولات شادگل ،همچنین در این بخش میتوانید ما را از انتقادات و پیشنهادات خود بهره مند سازید.
محصولات
اطلاعات لازم درباره گیاهان  و شرایط نگهداری . هر نوع گیاه دارای شرایط نگهداری مخصوص به خود است و اطلاعات لازم جهت نگهداری گیاهان مختلف در این بخش برای شما آورده شده است.